Vodič kroz Zagreb za osobe s invaliditetom

Grad Zagreb posebnu pažnju posvećuje svojim sugrađanima koji zbog različitih oštećenja trebaju snažniju podršku društva kako bi uspješno realizirali svoje ukupne potencijale i svoja osobna i profesionalna postignuća upotrijebili za dobrobit cijele zajednice. U cilju poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom, rješavanja svakodnevnih životnih problema i ublažavanja posljedica invaliditeta, Grad Zagreb je u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Republike Hrvatske (SOIH) izradio Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom.

Vodič sadrži snimku stanja objekata i površina s obzirom na njihovu dostupnost osobama s različitim vrstama oštećenja s pripadajućim stupnjem prilagođenosti. Vodič naedalje sadrži informacije o temeljnim zakonskim propisima, njihovu provođenju i ostvarivanju prava s područja socijalne i zdravstvene skrbi, mirovinskog osiguranja, rada, zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije, obrazovanja, športa i rekreacije, te kulture i prometa. Poseban dodatak Vodiču čini popis organizacija i udruga osoba s invaliditetom s kratkim prikazom djelovanja i druge korisne informacije i obavijesti.

Besplatan primjerak Vodiča kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom može se preuzeti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Trg Stjepana Radića 1, soba 252.

Vodič kroz Grad Zagreb za osobe s invaliditetom je dostupan za download u PDF izdanju (klikom na sliku ispod teksta).