Originalna ideja potrebnih aktivnosti, rođena 2007. nakon gotovo desetogo-dišnjeg iskustva konzilijarnog rada psihijatra u Centru za rehablitaciju Stančić, isprva podjeljena s kolegama na ERF-u (Igrić, Frey-Škrinjar, Sekušak-Galešev, Pintarić-Mlinar, Bratković) a u nastavku s kolegama u Nizozemskoj (Došen,vd Berg, Dubbelman).