2logo

Hrvatsko društvo za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima, HDMZITRP je multidisciplinarno stručno društvo u okviru Hrvatskog liječničkog zbora. Osnovano je u svibnju 2010. godine inicijativom nekolicine domaćih profesionalaca koji se bave mentalnim zdravljem osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima uz podršku kolega iz europskih zemalja u kojima je skrb za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima dobro razvijena.

Tako su na osnivačkoj skupštini, te na međunarodnom simpoziju u čast osnivanja HDMZITRP, uz domaće stručnjake, sudjelovali: dr. Martin van den Berg, predsjednik nizozemskog društva za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima, Prof. dr. sc. Michael Seidel, predsjednik njemačkog društva za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima i Prof. dr. sc. Anton Došen iz Nizozemske.

Radi se o ponajboljim stručnjacima na području mentalnog zdravlja osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima u Europi, čiji je rad od značaja i u svjetskim razmjerima. Posebno ističem Prof. dr. sc. Antona Došena, koji je šezdesetih godina prošlog stoljeća završio Medicinski fakultet u Rijeci (prva generacija studenata), te je potom otišao živjeti i raditi u Nizozemsku. Među prvima u svijetu je prepoznao nemogućnost primjene klasičnog psihijatrijskog pristupa i posljedično izostanak odgovarajuće skrbi za mentalno zdravlje kod osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima, pa je na krilima procesa „NORMALIZACIJE“ postao jedan od pionira suvremene skrbi za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima u svjetskim razmjerima.

dr, Martin van den Berg

dr, Martin van den Berg

Bio je osnivač i predsjednik Sekcije za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima pri Svjetskom psihijatrijskom udruženju,WPA, osnivač i predsjednik Europske asocijacije za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima, EAMHIDD (i danas je počasni predsjednik), osnivač i predsjednik nizozemskog društva za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima. Godinama je Prof. dr. sc. Anton Došen radio kao nastavnik na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i pokušavao motivirati naše stručnjake na promjene u skrbi i ukupnom odnosu prema osobama s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima.

Osnivanje HDMZITRP je krupan korak u smislu okupljanja, povezivanja i osposobljavanja stručnjaka različitih profila koji su neophodni u multidisciplinarnim timovima radi pružanja suvremene skrbi za mentalno zdravlje osobama s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima, ali i utjecanja na stavove u društvu, posebno kod onih koji su u prilici donositi odluke.

Aktualno je rukovodstvo HDMZITRP usmjereno na osnivanje Centra za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima Zagreb, u sklopu KBC Zagreb, što bi bio početni korak u izgradnji hrvatske mreže skrbi za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima. Da bismo to uspjeli, potrebno je dodatno osposobiti stručnjake (psihijatre, psihologe i rehabilitatore) za integrativni, razvojno orijentirani pristup u skrbi za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima. Radi toga smo preveli i prihvatili Smjernice EAMHIDD, kanimo se osloniti na europske predpristupne i strukturalne fondove, a započeli smo i suradnju s kolegama u regiji. Vjerujemo da na taj način, obzirom da su problemi vrlo slični, možemo lakše ostvariti financiranje od strane europskih institucija, a moguće i drugih organizacija.

U ovom trenutku, za Hrvatsku važnom po započinjanju procesa deinstitucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima, ITRP, zalažemo se za paralelno planiranje i razvijanje službi podrške u zajednici, poglavito službi usmjerenih na skrb o mentalnom zdravlju osoba s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima.

Razvoj službi podrške u zajednici u nastavku će omogućiti odgovarajuće podrške i drugim skupinama u društvu, pred kojima je također proces deinstitucionalizacije (osobe dugotrajno smještene u ustanovama socijalne skrbi – neovisno radi li se o socijalnim potrebama ili kroničnim psihičkim poremećajima, te osobe s kroničnim psihičkim poremećajima na dugotrajnom liječenju u psihijatrijskim ustanovama).