Tamara-Kralj-fotoRođena sam 1969. godine u Zagrebu, gdje sam pohađala osnovnu i srednju školu. Studij psihologije završila sam 2002. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U organizaciji Filozofskog fakulteta u Rijeci, Odsjeka za psihologiju, tijekom 2008. godine pohađala sam Ljetnu školu s temom Mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama, pod vodstvom prof.dr.sc. A.Došena. 2011. i 2012. godine pohađala sam i završila usavršavanje iz Senzorne integracije prema Ayres u pedagogiji / SIAT za odgojno obrazovne stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji, u organizaciji Akademije za razvojnu rehabilitaciju i GSID im Kinderzentrum München. Poslijediplomski specijalistički studij iz kliničke psihologije završila sam 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Zaposlena sam u Centru za rehabilitaciju Zagreb, podružnica Sloboština. Vanjski sam suradnik Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Zagreb-zapad.

Članica sam Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva, Akademije za razvojnu rehabilitaciju, Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu, Hrvatskog društva za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama i International Society on Early Intervention (ISEI).

Moj stručni interes usmjeren je na djecu s teškoćama u razvoju i savjetovanje roditelja.

Aktivno sam sudjelovala na više domaćih i stranih stručnih i znanstvenih skupova te u koautorstvu i samostalno objavila više radova i nekoliko poglavlja u knjigama.

BIBLIOGRAFIJA

RADOVI, IZLAGANJA I KNJIGE

 • Kralj, T. i Ljubešić, M. (2012). Roditeljstvo djetetu s razvojnim teškoćama: što treba majka, a što otac? Dubrovnik: 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa.
 • Kralj, T. (2012). Opterećenje i potrebe roditelja male djece s razvojnim poteškoćama. Neobjavljeni stručni magistarski rad. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 • Mikolić, Z. i Kralj, T. (2007). Usvajanje socijalnih vještina uslijed dugotrajnog zanemarivanja – prikaz slučaja. Zagreb: Međunarodni stručni simpozij “Različiti po sposobnostima, jednaki u pravima”. Centar za rehabilitaciju Zagreb. 
 • Eljuga, S. i Kralj, T. (2006). Rana intervencija u Centru za Rehabilitaciju Zagreb – 25 godina Stručnog defektološkog tretmana u obitelji. Rijeka: Međunarodni znanstveni i stručni skup „Rehabilitacija – stanje i perspektive djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom“. Centar za rehabilitaciju Rijeka. 
 • Kralj, T. Šimleša, S., Sekušak-Galešev, S., Ljubešić, M. (2006). Psihološke metode procjene djeteta koje ne progovara u očekivano vrijeme. Zadar: 2. interdisciplinarni simpozij o ranom razvoju i komunikaciji.
 • Kralj, T., Mikolić, Z., Rizner, M. i Ljubešić, M. (2005). Communication after Early and Long Deprivation – A  Case Study
 • Trlin, J. i Kralj, T. (2005). Kako zadovoljavamo naše osnovne potrebe (bazična načela realitetne terapije). Centar za rehabilitaciju Zagreb, Naš život, br.5.
 • Ljubešić, M., Kralj, T. i Ivšac, J. (2004). Frühe Kommunikationsgesten – Übergang zur Sprache. Salzburg: 9. Jahrestagung der Deutschsprachigen Gesellschaft für Seelische Gesundheit in der frühen Kindheit.
 • Ljubešić, M. i Kralj, T. (2003). Rane komunikacijske geste. Zagreb: XVI. Dani Ramira Bujasa.
 • Ljubešić, M. i Kralj, T. (2003). Od etičkih načela do njihove primjene u istraživanjima s djecom: pokušaj sagledavanja domaćih prilika. Dijete i društvo, God.5, br.1.
 • Ljubešić M., Brozović, B., Blaži, D., Ivšac, J. i Kralj T. (2002). How Child Comes to Language. Rovereto: 6th Alps-Adria Conference of Psychology. 
 • Ljubešić, M., Brozović, B., Blaži, D., Gligora, J., Ivšac, J., Knjaz, Z., Kralj, T. i Radonić, E. (2002). Dijagnostičko-savjetodavno praćenje male djece i podrška obitelji – prikaz modela. Zagreb: 6. znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima.
 • Ljubešić, M., Brozović, B., Blaži, D., Gligora, J., Ivšac, J., Knjaz, Z., Kralj, T. i Radonić, E. (2002). Simpozij Dijagnostičko-savjetodavno praćenje male djece i podrška obitelji – prikaz modela. Zadar: XIII. Dani psihologije u Zadru.

 Koautor sam knjige: Ljubešić, M.(Ur.) (2003). Biti roditelj: Model dijagnostičko-savjetodavnog praćenja ranoga dječjeg razvoja i podrške obitelji s malom djecom. Zagreb: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.

Poglavlja: Rane razvojne zadaće: Regulacijski poremećaji u ranom djetinjstvu; Kako dijete dolazi do jezika: Ne govorim, ali komuniciram; Izravni rad s djecom i obiteljima: Terapijski pristup regulacijskim poremećajima; Evaluacija dijagnostičko-savjetodavnog rada.

Koautor sam knjige: Delač Hrupelj, J., Miljković, D. i Lugomer Armano, G. (2000). Lijepo je biti roditelj: priručnik za roditelje i djecu. Zagreb: Creativa.