Snježana Sekušak-Galešev

POPIS RADOVA

Znanstveni radovi

Snježana-osobna1. Sekušak-Galešev, S. (2010). Psihološki pregled osoba s intelektualnim teškoćama. Socijalna psihijatrija. 38 (2), 115 -121.
2. Sekusak-Galesev, S., Kramarić, M., Popović-Knapić, P. (2010). Međunarodna iskustva i propisi vezani uz biomedicinska istraživanja na djeci. Socijalna psihijatrija. 38 (2), 122 -135.
3. Sekusak-Galesev, S., Stančić, Z. (2010). Samozavedanje in stališća učencev s težavami pri učenju do pomembnih oseb v inkluzivnem izobraževanju. Zbornik radova: Specifične učne težave v vseh obdobjih. Tretja mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah v Sloveniji in nacionalna konferenca Tempus-iSheds.
4. Jurin., M., Sekušak-Galešev,S. (2008). Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću, (ADHD)-multimodalni pristup. Paediatria Croatica, 52 (3), 195-203.
5. Kramarić, M., Filipčić, S., Sekušak-Galešev, S. (2007). Uspostavljanje granica etički dopustivog u istraživanjima ranjive populacije. Socijalna psihijatrija. 35 (4), 161-168.
6. Sekušak-Galešev, S. (2005). Hiperaktivnost. Dijete i društvo. Zagreb, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 7 (1), 40-59.
7. Wagner Jakab, Ana; Igrić, Ljiljana; Cvitković, Daniela; Sekušak-Galešev, Snježana (2005). Some Features and Differences Between Parents of Students with Special Needs and Typical Children // Sailing the Sea of Knowledge-A Symposium of Global Ideas -I.A.S.E. Conference Proceedings / Smith Myles, Brenda ; Aylward, Lynn (ur.).
Halifax : International Association of Special Education, 2005. 167-169

8. Igrić,Lj., Kiš-Glavaš,L., Sekušak- Galešev,S., Wagner Jakab, A., (2001). Perceived Professional Competence and Attitudes of Teachers Towards the Integration of Students with Learning Difficulties, Proceedings Making World of Difference International Association of Special Education, Warsaw, Poland, 23th –24th, July, pg.75-78.
9. Sekušak-Galešev S., Pintarić, Lj. (1995). Dinamika promjena u ponašanju učenika usporenog kognitivnog razvoja . Defektologija, 31(1-2), 47-58.
10. .Sekušak S.(1991). Struktura kognitivnih sposobnosti djece i adolescenata s umjerenom, težom i teškom mentalnom retardacijom i nepoželjnim oblicima ponašanja. Defektologija, 28 (2), 79-90.
11. Igrić Lj., Sekušak, S. (1990). Neki rezultati primjene AAMD skale adaptivnog ponašanja – I dio, na djecu i omladinu s težom mentalnom retardacijom. Defektologija, 26 (1), 19-30.
12. Teodorović B., Kocijan, S. (sada Sekušak-Galešev, S) (1989). Procjena ponašanja djece s težom mentalnom retardacijom predškolske dobi. Defektologija, 25 (1), 37-58.
13. .Teodorović B., Kocijan,S. (sada Sekušak-Galešev, S) (1988). Relacije kognitivnih spo¬sobnosti djece s težom mentalnom retardacijom i nepoželjnih oblika ponašanja. Defektologija, 24 (2), 47-62.
14. Mavrin-Cavor Lj., Levandovski, D., Kocijan,S. (sada Sekušak-Galešev, S) (1988). Mjerne karakteristike skale procjene svladavanja nastavnog gradiva iz matematike. Defektologija, 24 (2), 63-76..
15. Kocijan S. (sada Sekušak-Galešev, S), Škrinjar, J., Teodorović, B. (1988). Ispitivanje nepoželjnih oblika ponašanja u osoba s umjerenom, težom i teškom mentalnom retardacijom. Defektologija, 24 (1), 67-81.
16. .Mavrin-Cavor Lj., Kocijan,S. (sada Sekušak-Galešev, S) (1987). Uspoređivanje napretka u socijalizaciji učenika usporenog kognitivnog razvoja u različitim oblicima odgojno-obrazovnog rada, Defektologija, 23, 125-136.

Stručni radovi u časopisima, priručnicima i knjigama

1. Sekušak Galešev, Snježana.
Studenti s ADHD-om // Opće smjernice / Kiš Glavaš, Lelia (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2012. Str. 267-305.
2. Stančić, Z., Sekušak-Galešev, S. (2008). Asistenti u nastavi – što o njihovom uključivanju misle učitelji i defektolozi učitelji. www.azoo.hr
3. Sekušak-Galešev S. (2006). Rad s učenicima s posebnim potrebama, u. Grupa autora. Novi nastavni plan i program za osnovnu školu za školsku godinu 2006/2007, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, str.15-16
4. Sekušak-Galešev S. (2006). Djeca s poremećajem pažnje/hiperaktivnim ponašanjem, edukacijsko-rehabilitacijski pristup, u. Krnić, S., Nazor, M., Sočo, M. (ur.). Dijagnostika i tretman ADHD sindroma, Sto koluri, Split.
5. Sekušak-Galešev S. (2006). Postupci podrške u nastavi za učenike s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem, u. Grupa autora. Učenici s posebnim potrebama, Nastavne teme, HNOS, www.mzos.hr
6. Sekušak-Galešev S. (2005). Deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj (ADHD) – savjeti za roditelje. Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Zagreb
7. Stančić, Z., Sekušak-Galešev, S. (2005). Metodičko didaktički aspekti poučavanja matematike u radu s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama. U.. Banić S., Ćurković Z., Galešev V., Glasnović Gracin D., Kralj L., Matijević V., Vrzić M., Sekušak-Galešev S., Stančić Z., Šuljić Š., Metodička Petica, metodički priručnik za učitelje uz udžbenik matematike za 5. razred. Zagreb. SysPrint.
8. Babić, G.,Frey Škrinjar, J., Sekušak-Galešev, S. (2004). Primjena razvojne psihijatrijske dijagnostike u procjeni psihijatrijskih poremećaja kod osoba s mentalnom retardacijom i autizmom. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 40 (1); 129-139.
9. Sekušak-Galešev, S.(2004). Pristup hiperaktivnom učeniku. Školski vjesnik. 53 (3-4).251-268
10. Sekušak-Galešev,S.(2004).Djeca s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem u školi i obitelji. S Vama- polugodišnjak Hrvatske Udruge za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama-IDEM. 1; 45-60.
11. Stančić,Z., Pantić, Z., Sekušak-Galešev, S. (2004). Učitelji poučavaju učitelje. // S Vama- polugodišnjak Hrvatske udruge za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama-IDEM. 1; 20-22
12. Sekušak-Galešev,S.(2004). Koje su sposobnosti i osobine potrebne za učenje? U. Moje dijete u školi-Priručnik za roditelje djece s posebnim edukacijskim potrebama. Igrić, Ljiljana (ur.). Zagreb . Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama „IDEM“.
13. Sekušak-Galešev,S.(2004). Deficit pažnje/hiperaktivnost i posebne edukacijske potrebe.U. Moje dijete u školi- priručnik za roditelje djece s posebnim edukacijskim potrebama. Igrić, Ljiljana (ur.). Zagreb. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama “IDEM“.
14. Sekušak-Galešev, S.(2002). Komunikacija. Do prihvaćanja zajedno. Integracija djece s posebnim potrebama – Priručnik za učitelje. Kiš-Glavaš, Lelia ; Fulgosi-Masnjak, Rea (ur.). Zagreb . Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama-IDEM.
15. Van der Valle, J. i Sekušak-Galešev S. (2002). Organizacija unapređenja kvalitete života osoba s posebnim potrebama. Unapređivanje skrbi za osobe s mentalnom retardacijom. Matra projekt 1999.-2002. Došen, A., Igrić,Lj.(ur) Zagreb. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
16. Pintarić-Mlinar, LJ., Lenček-Vancaš-M i S. Sekušak-Galešev (2000). Individualni profili- interdisciplinarni pristup, Zbornik radova Drugi međunarodni kongres zemalja Alpe Jadran – Deset godina kasnije – društvena skrb za odgoj, obrazovanje i socijalnu sigurnost osoba s posebnim potrebama, 18-20.10.2000., Portorož, Slovenija.
17. Sekušak-Galešev S. (1999). Deficit pažnje/ hiperaktivni poremećaj. U. Z. Matoic. Srcem prema vjeri. Zbornik radova. Zagreb, Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, str. 37 – 41.
18. Sekušak-Galešev S.(1998). Psihološke karakteristike djeteta s Downovim sindromom. U. LJ. Zergollern-Čupak i sur.. Downov sindrom – iskustva i spoznaje, Zagreb, Centar za rehabilitaciju “Zagreb”, str. 127 – 146.
19. Sekušak-Galešev S, Stančić, Z., Fulgosi-Masnjak R., Kiš-Glavaš L. i D. Mišić (1996). Istraživanja o integraciji u Hrvatskoj. Zbornik radova, Hrvatsko društvo defektologa, str. 58-65.

Sažeci u zbornicima skupova

1. Sekušak-Galešev, S; Kramarić, M: Galešev, V. Problemi mentalnog zdravlja i kvaliteta života odraslih osoba s intelektualnim teškoćama Knjiga sažetaka 8. međunarodnog znanstvenog skupa Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima/ Milkovic, M; Doležal, D; Hržica, G; Stošic, J.(ur.). Zagreb : Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveni niz, Knjiga 22, 2012. 149-150 (predavanje,međunarodna recenzija, sažetak,znanstveni).
2. Kramarić, M.; Došen, A.; Frey Škrinjar, J.; Sekušak-Galešev, S.
Skrb za mentalno zdravlje odraslih osoba s intelektualnim teškoćama // Congress Book: Joint Congress of the European Association for Mental Health in Intellectual Disability and IASSID Challenging Behaviour and Mental Health SIRG.
Manchester, UK, 2011. 83-83 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
3. Pintarić Mlinar, Ljiljana., Sekušak-Galešev, Snježana., Davosir, Mirjana.
Potpora roditeljima i razumijevanje potencijala svakodnevnih rutina // DRUGI HRVATSKI SIMPOZIJ O RANOJ INTERVENCIJI U DJETINJSTVU Djelovati rano: zašto i kako? / Cepanec, Maja., Bučar, Marina (ur.).
zagreb : Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, 2011. 50-50 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
4. Sekušak-Galešev, S.; Kramarić, M.; Bratković, D.; Gašpar, A.; Femec, L.
Kvaliteta života i problemi mentalnog zdravlja odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama // Congress Book: Joint Congress of the European Association for Mental Health in Intellectual Disability and IASSID Challenging Behaviour and Mental Health SIRG.
Manchester, UK, 2011. 82-82 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
5. Sekušak-Galešev, S.
Challenges of psychological assessment of persons with intellectual disabilities // The strategy of rolling horizons:personalized medicine in psychiatry.
Zagreb, Hrvatska : Medicinska naklada, Zagreb, 2010. 34-34 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
6. Sekušak-Galešev, Snježana; Nikolić, Branko; Dragojević, Davorka.
Odnos između razine tolerancije i zadovoljstva djece s teškoćama učenja koja pohađaju redovnu školu i njihovih vršnjaka // Promoting menatal health for people with intellectual disability.
Amsterdam : European Association for Mental Health in Intellectual Disability, 2009. 55-55 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
7. Sekušak-Galešev, Snježana; Nikolić, Branko; Šenjug, Vedrana.
Odnos između razine tolerancije i obiteljske klime djece s teškoćama učenja koja pohađaju redovnu školu i njihovih vršnjaka // Promoting mental health for people with intellectual disability.
Amsterdam : European Association of Mental Health in Intellectual disability, 2009. 55-55 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
8. Igrić, Ljiljana; Sekušak-Galešev, Snježana.
Self-perception of children with LD and the attitudes of their parents // People with Intellectual Disabilities : Citizens in the World : abstracts ; u: Journal of Intelectual Disability Research, 52 (2008) (8/9), Families and Parents with ID 711-724 / Holland, Anthony (ur.).
London : Wiley-Blackwell, 2008. 717-717 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Pintarić Mlinar, Lj.; Stančić Z.; Sekušak-Galešev, S.
Inclusive Education in Croatia – 25 years after of struggle – Where are we now ? // 10th Biennial Conference of the International Association of Special Education (IASE), „Global Challenges in Special Needs Education: Past, Present, Future“ ,.
Hong Kong, 2007. (predavanje,sažetak,stručni).
10. Kralj, Tamara; Šimleša, Sanja; Sekušak-Galešev, Snježana; Ljubešić, Marta.
Psihološke metode procjene djeteta koje ne progovara u očekivano vrijeme // Rana intervencija u djece s jezično-govornim teškoćama : zbornik sažetaka 2. interdisciplinarnog simpozija o ranom razvoju i komunikaciji / Ljubešić, Marta ; Rogić, Maja (ur.). Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2006. 24-24 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).
11. Sekušak-Galešev, Snježana; Pintarić Mlinar, Ljiljana; Cvitković, Daniela.
Self-concept of students with attention deficit/hyperactivity disorder(ADHD) // Treatment of behavioral problems in neurodevelopmental disorders.
Cairns, Australija : Society for the study of behavioral phenotypes, 2005. 27 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
12. Igrić, Ljiljana; Kiš-Glavaš, Lelia; Sekušak-Galešev, Snježana.
Attitudes of teachers with respect of their perceived personal competence, towards the integration of students with learning difficulties // Mental Health in Mental Retardation: Services, Training and Research for the People with Developmental and Learning Disabilities, Abstracts – Guide to Presentations / Steve Hardy (ur.).
Uxbridge, London, UK : Pavilion, 1999. 8 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
13. Fulgosi-Masnjak, Rea; Sekušak-Galešev, Snježana.
Some aspects of authoritative behaviour and perceived personal competence for teacher’s role in primary school teachers // Fifth European Congress of Psychology.
1997. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

OSOBNI PODACI

Doc.dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev
Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju;
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet,
Znanstveno učilišni kampus, Borongajska cesta 83f, 10 000 Zagreb
tel. 01/245 7000, e-mail: snjezana@erf.hr

OBRAZOVANJE:
1981. Diplomirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu jednopredmetnu psihologiju s temom: “Ocjenjivanje razumljivosti izgovora kao jednog od faktora uspješnosti rehabilitacije kod slušno oštećene djece predškolske dobi na
rehabilitaciji u centru SUVAG“.

1994. Magistrirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zgarebu sa temom “Komunikacija i kognitivne sposobnosti u djece i adolescenata s umjerenom, težom i teškom mentalnom retardacijom.” i stekla znanstveni stupanj magistra društvenih znanosti iz znanstvenog polja Odgojnih znanosti – logopedija
2005. Doktorirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
sa temom „Samopoimanje djece s posebnim potrebama u uvjetima edukacijske
integracije”.

ZNANSTVENI INTERESI: (uža specijalnost)
Uže područje znanstvenog interesa su bio-psiho-socijalne osobine djece, adolescenata i odraslih s posebnim potrebama (posebno s ADHD poremećajem, intelektualnim teškoćama, emocionalnim teškoćama), psihodijagnostički postupci, oblici potpore – rehabilitacija i terapija igrom, mentalno zdravlje, uključivanje u redovne sustave odgoja i obrazovanja (dječji vrtići, osnovna i srednja škola, visoko obrazovanje).
Aktivno je sudjelovala/sudjeluje u realizaciji 8 znanstvenih projekata.

PROJEKTI: (voditelj/suradnik na međunarodnim i domaćim projektima u posljednjih 5 godina)

Stručni projekti:
2010 – 2012. Suradnica u TEMPUS projektu “Education for Equal Opportunities at
Croatian Universities – EduQuality“ Edukacijsko-rehabilitacijskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
2010 – 2011. Suradnica u projektu “Lifelong Education towards Education for All”, IPA – Human Resources Development Component, CIP „IDEM“, Zagreb
2009 – 2011. Suradnica u TEMPUS projektu ISHEDS – Identification and Support in
Higher Education for Dyslexic students (Prepoznavanje i podrška
studentima s disleksijom u visokome obrazovanju) Edukacijsko-
rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
2011. Voditeljica projekta “Osnaživanje obitelji djece s ADHD-om za njihovo uspješno socijalno i školsko uključivanje“, CIP „IDEM“, Zagreb, financiran od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
2010 – 2011. Voditeljica projekta „Osnaživanje djece s teškoćama nižeg
Socioekonomskog statusa za kvalitetniji život u lokalnoj zajednici”, CIP
“IDEM”, Zagreb, financiran od Ministarstva zdravstva I socijalne skrbi.
2008 – 2009. Suradnica u projektu Professional Mobile Team – Support for Educational Inclusion of Children with Special Educational Needs, PHARE 2006.
Project area: “Enabling active contribution of civil society sector in the
Accession process for the area of democratization and human rights.”,CIP
„IDEM”, Zagreb.
2009. Voditeljica projekta „Podrška obitelji u uključivanju djece s posebnim potrebama u redovni sustav odgoja i obrazovanja” CIP „IDEM“, financirano od Ministarstva obitelji, branitelja I međugeneracijske solidarnosti
2008. Voditeljica projekta „Edukacijsko-rehabilitacijska potpora djeci s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD)“, CIP „IDEM“, financiran od Ministarstva obitelji, branitelja I međugeneracijske solidarnosti
2007-2010. Voditeljica programa „Edukacijsko-rehabilitacijska potpora putem mobilnog stručnog tima za uključivanje djece s posebnim obrazovnim potrebama u redovne škole“, CIP „IDEM“, financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja I športa“
2007. Voditeljica projekta „Razumijevanjem potreba do boljeg roditeljstva“, CIP „IDEM“, financiran od Ministarstva obitelji, branitelja I međugeneracijske solidarnosti
2007. Suradnica-izvoditeljica u projektu „Edukacija nastavnika I učitelja o metodama rada s djecom s ADHD poremećajem“, Udruge STO KOLURI u suradnji s CIP IDEM, financiran od Poglavarstva grada Splita, Službe za socijalnu skrb I zdravstvenu zaštitu.

STRUČNE AKTIVNOSTI:
Suradnica je Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za područje psihološke dijagnostike, savjetovanja roditelja, terapeutske postupke s djecom s razvojnim i emocionalnim teškoćama (voditeljica kabineta za razvojnu procjenu i podršku). Članica je Centra inkluzivne potpore IDEM u kojem vodi stručne projekte vezane za potporu djeci s ADHD poremećajem i njihovim roditeljima.
U okviru projekaka surađuje kao izvoditeljica supervizijskih ili edukativnih aktivnosti i sa drugim udrugama civilnog društva.
Provodi edukacije prosvjetnih djelatnika, edukacijsko-rehabilitacijskih djelatnika, osoba uključenih u edukacijsko-rehabilitacijske postupke s djecom, mladima I odraslim osobama s intelektualnim teškoćama, specifičnim teškoćama, ADHD poremećajem, emocionalnim teškoćama.
Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore, potpredsjednica Hrvatskog društva za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama, članica Hrvatskog društva gestalt i integrativnih psihoterapeuta