Entries by zeljko

Projekt

Originalna ideja potrebnih aktivnosti, rođena 2007. nakon gotovo desetogo-dišnjeg iskustva konzilijarnog rada psihijatra u Centru za rehablitaciju Stančić, isprva podjeljena s kolegama na ERF-u (Igrić, Frey-Škrinjar, Sekušak-Galešev, Pintarić-Mlinar, Bratković) a u nastavku s kolegama u Nizozemskoj (Došen,vd Berg, Dubbelman).

Mreža skrbi za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama i autizmom u Republici Hrvatskoj

Hrvatska za odgovarajuću, integrativnu, razvojno orijentiranu skrb za mentalno zdravlje osoba s razvojnim poremećajima treba sustav sastavljen od Centara za skrb o mentalnom zdravlju osoba s IT i autizmom ( Zagreb, Rijeka, Split, Osijek), za odgovarajuću skrb pripremljenih (kadrovski i na druge načine) kapaciteta na psihijatrijskim odjelima općih bolnica (desetak lokacija diljem Hrvatske) i u […]

Pismo uredniku LV

Novi pokušaj da se pozornost ovaj put stručne, medicinske javnosti usmjeri na još uvijek posve zapostavljen problem koji se tiče 100 000 ljudi (osobe s razvoj-nim poremećajima, IT i autizam) i njihovih obitelji u Republici Hrvatskoj.

Predavanje prof. dr. Škrinjar

Vrlo zanimljivo za roditelje osoba s intelektualnim teškoćama jer govori o dobi     (nakon 21 godine) u kojoj država „digne ruke“ od osoba s razvojnim poremećajima ( IT ili autizmom ) i ponovno ih vrati u ruke roditeljima (obiteljima).    

Vodič kroz Zagreb za osobe s invaliditetom

Grad Zagreb posebnu pažnju posvećuje svojim sugrađanima koji zbog različitih oštećenja trebaju snažniju podršku društva kako bi uspješno realizirali svoje ukupne potencijale i svoja osobna i profesionalna postignuća upotrijebili za dobrobit cijele zajednice. U cilju poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom, rješavanja svakodnevnih životnih problema i ublažavanja posljedica invaliditeta, Grad Zagreb je u suradnji sa […]