OBAVIJESTI

U Nastavnom centru istok KBC-a Rebro, Kišpatićeva 12, održat će se 16. svibnja 2014. godine poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Antidepresivi u kliničkoj praksi“.

Depresija predstavlja veliki javnozdravstveni problem, jer će gotovo 15% populacije iskusiti tijekom života epizodu velikog depresivnog poremećaja. Zbog velike učestalosti, značajne smrtnosti i velike stope radne nesposobnosti, programi borbe protiv depresije su vrlo značajni, kako za liječnike obiteljske medicine, tako i za psihijatre i liječnike drugih specijalnosti. Bolest je često neprepoznata i neliječena, što u veliko mjeri prerano invalidizira bolesnika. Postoje brojne učinkovite metode liječenja depresije: od «evidence-based» psihoterapije, preko antidepresiva i neinvazivnih somatskih liječenja. Antidepresivno liječenje spada u najučinkovitije i najbrže liječenje, ako se primjeni na vrijeme i prema pravilima struke. Edukacija liječnika obiteljske medicine, specijalizanata psihijatrije, gotovih psihijatara i liječnika drugih specijalnosti, osposobit će ih da pravovremenim dijagnosti-ciranjem i liječenjem, pomognu većem broju bolesnika i vrate ih u njihov normalni život i radno funkcioniranje.

Tečaj je bodovan evropskim sustavom bodova – ECTS (0.9) i u postupku je bodovanja Hrvatske liječničke komore.

PRIJAVA SUDJELOVANJA

Pristupnice za sudjelovanje u tečaju molim pošaljite najkasnije do 12. svibnja 2014. na adresu:Medicinski fakultet  „tečaj antidepresivi“ 10000 Zagreb, Šalata 3

ili na fax: 01/45-90-270, ili na e-mail: mcvek@mef.hr  tel .01/45-66-966

Za stručne informacije, molim Vas da se obratite voditeljicama tečaja: prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš e-mail apeles@mef.hr i doc. dr. sc. Marina Šagud e-mail: marinasagud@mail.com

KOTIZACIJA

Kotizacija za sudjelovanje u tečaju iznosi 500,oo kn za sve sudionike, a uplaćuje se na žiro račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu HR8423400091110024619 s pozivom na broj 15080 i naznakom „za tečaj „Antidepresivi u kliničkoj praksi“.

Najam izložbenog prostora iznosi 2500, kn/m2, oglas u priručniku jedna stranica iznosi 5000,00 kn, a podjela promotivnog materijala iznosi 5000,00 kn. Sponzorstva se uplaćuju na žiro račun HLZ 2360000 – 11012114818   za HDMZITRP → poziv na broj:  268 – 435 bank account  Zagrebačka banka d.d. 2100060384  SWIFT  ZABAHR2X, IBAN  HR7423600001101214818. Radi ugovora javiti se gospođi Verici Blaževac u HLZ,  tel. 01 4693 302 ili racun@hlz.hr

Polaznike molimo da kod registracije predoče uplatnicu (preslik) kao dokaz plaćene kotizacije tečaja.

 

PROGRAM TEČAJA

sa satnicom, predavačima i temama

Petak, 16. svibnja 2014.

08.30-09.00 Registracija sudionika

09.00-09.30 Klinička obilježja i dijagnoza afektivnih bolesti  prof. dr. sc. Alma  Mihaljević-Peleš

09.30-10.00 Neurobiologija depresije    dr. sc. Maja Živković

10.00-10.30 Mehanizam djelovanja antidepresiva i njihova klasifikacija   doc. dr. sc. Marina Šagud

10.30-11.00 Kako odabrati najdjelotvorniju antidepresivnu terapiju  prof. dr. sc. Miro Jakovljević

11.00-11.30 Stanka

11.30.-12.00  Sucidalnost, depresija i antidepresivi   doc. dr. sc. Darko Marčinko

12.00-12.30 Anksioznost i antidepresivi     prof. dr. sc. Dražen Begić

12.30-13.00 Primjena antidepresiva u dječjoj i adolescentnoj  dobi  doc.dr.sc. Zorana Kušević

13.00-13.30 Primjena antidepresiva u drugim psihijatrijskim   dijagnozama dr. sc. Bjanka Vuksan Ćusa

13.30-14.30  Stanka za ručak

14.30-15.00 Primjena antidepresiva u trudnoći i starosti dr. Maja Bajs

15.00-15.30 Primjena antidepresiva u osoba s intelektualnim teškoćama prim. dr.sc. Milivoj Kramarić

15.30- 16.00  HAMD – radionica dr. sc. Saša Jevtović

16.30-17.00 Hrvatske smjernice za liječenje depresije i zašto neki antipsihotici mogu biti   antidepresivi prof. dr. sc.Alma Mihaljević-Peleš i doc. dr. sc. Marina Šagud

17.00-17.30 Diskusija i  završni test prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš i doc. dr.sc. Marina Šagud

POPIS PREDAVAČA:

 1. Prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš,
  Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta i KBC Zagreb
 2. Doc. dr.sc. Marina Šagud,
  Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta i KBC Zagreb
 3. Prof. dr. sc. Miro Jakovljević,
  Predstojnik  Klinike za psihijatriju Medicinskog fakulteta i KBC Zagreb
 4. Dr. sc. Maja Živković,
  Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta Vrapče
 5. Doc. dr. sc. Darko Marčinko,
  Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta i KBC Zagreb
 6. Prof. dr. sc. Dražen Begić,
  Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta i KBC Zagreb
 7. Doc. dr.sc. Zorana Kušević,
  Klinika za psihološku medicinu Medicinskog fakulteta i KBC Zagreb
 8. Prim. dr. sc. Bjanka Vuksan Ćusa,
  Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta i KBC Zagreb
 9. Dr. Maja Bajs,
  Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta i KBC Zagreb
 10. Prim. dr. sc. Milivoj Kramarić,
  Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta i KBC Zagreb
 11. Dr. sc. Saša Jevtović,
  Klinika za psihološku medicinu Medicinskog fakulteta i KBC Zagreb