O nama

Hrvatsko društvo za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama, HDMZIT je multidisciplinarno stručno društvo u okviru Hrvatskog liječničkog zbora. Osnovano je u svibnju 2010. godine inicijativom nekolicine domaćih profesionalaca koji se bave mentalnim zdravljem osoba s intelektualnim teškoćama uz podršku kolega iz europskih zemalja u kojima je skrb za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama dobro razvijena.

Tako su na osnivačkoj skupštini, te na međunarodnom simpoziju u čast osnivanja HDMZIT uz domaće stručnjake sudjelovali: dr. Martin van den Berg, predsjednik nizozemskog društva za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama, prof. dr. Michael Seidel, predsjednik njemačkog društva za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama i prof. dr. Anton Došen iz Nizozemske.

Radi se o ponajboljim stručnjacima na području mentalnog zdravlja osoba s intelektualnim teškoćama u Europi, čiji je rad od značaja i u svjetskim razmjerima. Posebno ističem prof. dr. Antona Došena, koji je šezdesetih godina prošlog stoljeća završio Medicinski fakultet u Rijeci (prva generacija studenata), te je potom otišao živjeti i raditi u Nizozemsku. Među prvima u svijetu je prepoznao nemogućnost primjene klasičnog psihijatrijskog pristupa i posljedično izostanak odgovarajuće skrbi za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama, pa je na krilima procesa „NORMALIZACIJE“ postao jedan od pionira suvremene skrbi za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama u svjetskim razmjerima.

Tečaj trajne medicinske edukacije: „ANTIDEPRESIVI U KLINIČKOJ PRAKSI“,  25. studeni, 2016.
Voditelji tečaja: prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš i doc. dr. sc. Marina Šagud

Program Poslijediplomskog tečaja stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije: „Klinička primjena antipsihotika“

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja  1. Kategorije

ANTIDEPRESIVI U KLINIČKOJ PRAKSI

Voditeljice tečaja

Prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš

Doc. dr. sc. Marina Šagud